Anonco de oficiala fondiĝo de IKEF-Nordamerika Filio

Al ĉiuj IKEF-Filioj kaj IKEFanoj,

Hodiaŭ estas la 1a de Septembro 2019. Nome de IKEF mi anoncas oficialan fondiĝon de IKEF-Nordamerika Filio okaze laŭ la peticio de aktivaj IKEFanoj en Nordameriko kaj konsento de la 6 komandanoj de IKEF. Legu alpendan certifikaton kaj suban peticio