Karaj listanoj...Viaj vizaĵoj mankas!

Mi esperas ke la mesaĝo trafasi vin en bonfarto kaj bonlaboro!

Nu, mi ĉifoje sendas la novaĵon tra publigita paĝo de tiu paĝaro, t.e. vi kiu jam aliĝis al tiu paĝaro ankaŭ povas fari la samon...do foje uzu tiun sistemon por diskonigi vian agadon, aŭ simple vian spiron metu ( ke vi bone fartas...ktp.)


Aĥ! preskaŭ forgesis mi diri...