top of page

Karaj listanoj...Viaj vizaĵoj mankas!

Mi esperas ke la mesaĝo trafasi vin en bonfarto kaj bonlaboro!

Nu, mi ĉifoje sendas la novaĵon tra publigita paĝo de tiu paĝaro, t.e. vi kiu jam aliĝis al tiu paĝaro ankaŭ povas fari la samon...do foje uzu tiun sistemon por diskonigi vian agadon, aŭ simple vian spiron metu ( ke vi bone fartas...ktp.)


Aĥ! preskaŭ forgesis mi diri...

Mi petas ke vi bv-us kompletigi vian paĝon de tiu ĉi paĝaro ( paĝo por membroj), kaj tie metu JPEG-on!


toston!

Yas el IKEF-reto14 views0 comments

Recent Posts

See All

Ĉinaj pagintoj de la jarkotizo por 2024

Pro la indiko de prez. de IKEF ni pubikigas liston de la paginto de jarkotizo el Ĉinio; informo pri pago estas delikate sensitiva, do IKEF petas de vi ĉiuj ke la informo estu nur ene de la federacio,

Comments


bottom of page