La Prezidanto bondeziras al vi ĉiuj feliĉan novan jaron!