top of page

Individua membro pagas sian jarkotizon por 10EUR, kaj rajtas fariĝi kandidato de la estrarano de IKEF. Se ĝi ne daŭre pagis dufoje, aŭtomate fariĝus la interretan membron.

Partoprenontoj de DK, SK, KK, AMO kaj diversaj renkontiĝoj realaj, kaj virtualaj, ne selektu tiun kategolion, sed selektu " Individua Membro", dankon!

Ĉinaj individuja membrkotizo 220EUR

€220.00Price
  • Per tiu ĉi sistemo IKEF ricevos vian aliĝkoston, nomon kaj poŝtan/retan adreson. Pagonte, aŭ paginte, koston b.v.kontaktu administrejon de IKEF paĝaro: info@ikef.info   ,ke vi aliĝos, aŭ aliĝis.

bottom of page