Profesia komerco.

Nun sur neŭtrala lingva fundamento.

Novaĵoj

La 4a Komuna Konferenco de IKEF 2020 : Oficiala
Dec 15, 11:40 AM GMT+8
La 4a Komuna Konferenco de IKEF 2020 : Zoom

Informoj el la mondo

Nov 06, 2018

Rezolucio de la 2a KK,2018

Pere de multaj kunlaboroj kaj kunsidoj, kundrinkoj, sukcese finiĝis la 2a Komuna Konferenco de IKEF, kiu okazis de la 2a - 4a de Novembro en la urbo ChangZhou, Ĉinio.

Partoprenis 51 delegitoj, estraroj kaj administroj de IKEF kaj Instancoj de la urbo ChangZhou.

--raporto estas nun preparata, atendu momenton --

Jul 28, 2018

La 2a komuna konferenco(KK) de IKEF en Novembro!!

Estimataj kaj karaj ĉiuj landfilioj, individuaj membroj kaj senkotizaj retmembroj de IKEF,

 

Antaŭ la 103a UK en Lisbono mi ricevis oficialan anoncon de prezidanto Vivo Z.C.S., ke la 2a komuna konferenco(KK) de IKEF okazos dum la 2a, 3a kaj 4a de Nov. 2018 en la urbo Changzhou(Ĉanĝuo) okcidente apud Shanghai.

La ĉefa programo:

la 2an de Nov. aliĝi, hoteliĝi kaj amuzkonatiĝi en la konferenca hotelo Huiman (sube vidiĝas ĝia foto).

la 3an de Nov. malfermi, raporti kaj oferti siajn varojn kaj projektojn en la konferecejo, kaj vespere komunan bankedon.

la 4an de Nov. antaŭtagmeze subskribi komercan kunlaboraĵon kaj deklari gastiganton de la 3an KK., kaj posttagmeze viziti elstaran fabrikon de nov-energia veturilo,konata en Ĉinio.  

la 5an de Nov. kune veturos al la Unua China Importa Foiro en Shanghai.

 

La totala kotizo: 100usd por 3 tagaj manĝoj kaj du tranoktoj dulit-ĉambraj en la konferenca hotelo Huiman 4-stela.

 

Komento: la 2a KK okazos kune kun la Jarkunvenoj de IKEF-CN kaj IFEF-CN(ĉina fervojista E-asocio). Ĉiuj estas bonvenaj!

WANG Tianyi Chielismo

La programeroj de la 2a Komuna Konferenco de IKEF

 

20181102

Matenon 9:00-14:00  Hotelo Huiman

Akceptado kaj sinanoncado de la konferenco.

Posttagmezon 15:00-17:00  la inaŭgurejo de la konferenco nedecidita

Inaŭguro de la konferenco kaj kunfotiĝo.

Posttagmezon 17:00-18:30  al la dua konferencejo (pitoreska vilaĝo) per turisma buso

Posttagmezon 18:30-20:00  en la pitoreska vilaĝo

Vespermanĝo kaj ripozo en la ĉambro.

Vesperon 20:00-22:00  en la salono de la pitoreska vilaĝo

Interkonatiĝo

Vesperon 22:00-  en la pitoreska vilaĝo

Bonan nokton

 

20181103

Matenon 7:30-8:30  en la pitoreska vilaĝo

Matenmanĝo

Matenon 8:30-11:30  en la pitoreska vilaĝo

Ekskurso ĉirkaŭ la pitareska vilaĝo per elektra buso

Tagon 11:30-12:30  en la pitoreska vilaĝo

Tagmanĝo

Pottagmezon 14:00-18:30  en la pitoreska vilaĝo

Diversaj kunsidoj( la tempo laŭ la enhavojn)

Posttagmezon 18:30  en la pitoreska vilaĝo

Bankedo de la konferenco

 

20181104

Matenon 7:30-8:30  en la pitoreska vilaĝo

Matenmanĝo

Matenon 8:30-10:00  en la salono de la pitoreska vilaĝo

Fermiĝa ceremonio de la konferenco

Matenon 10:00  al Hotelo Huiman kaj la universitato per turisma buso

Matenon 11:30  en la Hotelo Huiman kaj la universitato

Fino de la konferenco

 

 

La kotizo de la konferencanoj kovuras manĝadojn(kvin), loĝadojn(du noktoj kun lito) kaj trafikado(turisma buso kaj elektra buso) dum la konferenco.

Eksterlandano: 100USD

Enlandano: 600RMB

Aldonu alian elspezon 130RMB por okupiĝo de la umu ĉambro.

Jul 16, 2018

kunsido dum la 103a UK en Lisbono

Karaj IKEFanoj,
Finfine mi ricevis oficialan anoncon el UEA, ke nia kunsido dum la 103a UK en Lisbono okazos:
Dato: Vendrede la 3a de Aŭgusto 2018 
Horo kaj lokalo: 11:00 en Salono Macedo
Kunordiganto: Juna LIU ( s-ino Liu Jun,  Svisio, Kongresa KN 00711)
Kontakta informo: Amikumu: LIU Jun   WhatsApp: Jun   Voĉato(Wechat): Jun  
Mobil.: 0041 76 827 56 31  aŭ  0041 78 747 96 98
Helpantoj el IKEF-KR: Feliĉa LEE( s-ino  Lee Kongresa KN 1038 ) kaj Unika(s-ino Euro Chong) 

 

Dankon pro via ĉeesto kaj diskuto kun aliaj IKEFanoj!

 

Chielismo WANG Tianyi
Prezidanto de IKEF

Jul 19, 2017

La unua IKEF konferenco en Seulo

Rezolucio de la Unua Komuna Konferenco de IKEF

(Aprobita de ĉiuj partoprenantoj en la 20a de Julio 2017)

    La unua komuna konferenco de IKEF okazis dum la 20a-22a de Julio 2017 en Hotelo Hankang de Seulo, Koreio, kaj ĝin partoprenis la 36 delegitoj el Aŭstralio, Ĉinio, Japanio, Kongo D.R., Koreio, Irano kaj Vjetnamio. Krom tradiciaj programeroj la partoprenantoj serioze diskutis tri tagojn pri la statuto, nova estraro kaj venonta strategio. Jen la rezultoj:

por regi la tuton alkraku la butonon suban, dankon!

Nov 23, 2016

La 1-a Komuna Konferenco de IKEF

Estimataj esperantistoj,

Kiel vi bone scias la 102-a UK okazos en la venonta jaro 2017 en Seulo, Koreio. La 1-a Komuna Konfereco estas organizita de IKEF-Koreio en la kadro de IKEF, la unika renkontiĝo por esperantistoj, kiuj volas pli interesiĝi kaj ekkoni pri komerco kaj interŝanĝi diskuton unu la alian antaŭ la 102-a UK en Seulo.

Mi ĝoje informas vin pri tio, ke LKK atendas vian proponon realigeblan, kaj konferenco abundos je diskutado, prezentado pri viaj varoj kaj interŝanĝi spertojn je merkato. Por preparigi la 1-an Komunan Konferencon de IKEF, jam de longe estas konsiderita kun IKEF kaj LKK.

La loko decidita estas tre bela pejzaĵo en Seulo, sufiĉe ni povas ĝui esperantumon kaj la 1an konferencon de IKEF. Por sukcesigi nian eventon, la  plej grava estas renkonti kun IKEFanoj.  Kaj propagandi kaj sukcesigi la konferencon ne nur espernantistaj komercanoj, sed ankaŭ nekonataj esperantistoj. Komercistoj, kiuj uzantoj de Esperanto ĝis nun neniam renkontis grandskale, dum la UK komercistoj nur en la Faka Kunsido interamikiĝis, sed por komercistoj fari negocon kaj ekkoni unu la alin, ni bezonas pli da tempo. 

Ĉi foje IKEF-koreio estas preparita por vi, la programaro abundas je diverseco, pluraj budoj, ekzpozicoj kaj prezentado de varoj.  Ni, komercistoj rekte povus informi al la ĉeestantoj pri siaj varoj. 

Programaro du parte okazos, unue oficiala kunsido, en kiuj landaj reprezentantoj prezentos lndan agadon kaj raportos ilian progreson, due por komercistoj kaj IKEF ni preparas konferencon kaj prelegon kelkajn, pro tio necesas vian kunlaboron kiel ni bone povus plivastigi IKEF-n en la mondo.

Ni  atendas vian partoprenon, proponon kaj prezentadon. Jam ni estas preta por vi. 


Detalajn informojn
l  Kiam: 2017 julio 20 (ĵaudo) antau la UK – julio 22 (Sabato) / 2 noktoj tri tagoj
l  Kie: Hangan Hotelo (Seulo) http://www.hankanghotel.co.kr
l  Kotizo : Kelkaj specoj - Gxenerala : 250 $ (programo, manĝo, loĝo, turismo )
pli da detaloj vd : retejo de la 1-a komuna Konferenco
l  Hejmpaĝo : www.amikeco.com 
l  La 1-a Komuna Konferenco -Retejo : http://kara123453.wixsite.com/mysite 
l Kontakto : ĉe karaAn aux IKEF-koreio (kara12345@gmail.com)

Atinginte & ĉe la Flughaveno 
Atinginte ĉe flughaveno aŭ alia loko en Koreio, unue vi  prenu la mapon de Seŭlo, la konferencejo povas trovi riveron Hangang en la orienta parto, estas Gŭangĝin-gu (gubernio), kaj prenu mapon de subtera trajno, en kiu povas serĉi buntajn kolorajn liniojn (5-a linio estas violeta koloro).  Se vi kunportos saĝatelefonon uzu WF serĉigilo " Google "  Hangang hotelo

Kiel vi povas atingi la hotelon?
Rekomendas preni limuzinon (ekspersan buson), kiu facile povas atingi ĉ. lokon (Sheraton Wekerhill hotelo), de tie 10 min. per Taksio. Alimaniere ĝuante per subteratrajno de Incheon Flughaveno ĝis la konferencejo (devas ŝanĝi en stacio Gongdok per 5 linio ĝis la Kangnaru stacio). De tie vi facile promene povas atingi al la hotelo (perpiede 10min.) kaj de Incheon flughaveno ĝis la Gimpo abundaj aŭtobuso-linioj estas, tie vi povas serĉi malmulte kostan subteratrajnon per 5 linio.
-----------------------------------------------------
Adreso : Gangĝin –gu, Achasan-ro 78 gil, 147
loka numero - Gangĝin-gu Gangjang-dong 188-2
http://www.hankanghotel.co.kr/ TEL) 02-453-5131

GRAVAJ PROGRAMOJ

* ĵaŭd. JUL 20 : Solena malfermo (1:00~ P.M),  
                Interkonavespero (7:00~ P.M)
* Vend. JUL 21 : Konferenco (9:00~12;00 A.M), 
                Prelego (1:00~6:00 P.M), Bankedo (6:00~P.M)
* Sab. JUL 22 : Konferenco (9:00~11:00 A.M), Ferma Soleno (11:00~12:00 P.M), Turismo (12:00~6:oo P.M), Ekstera Bankedo  (7:00~ P.M)

Seulo
Seulo estas  longa tradicio kaj la moderneco kune ekzistas. 
Havanta dekmilionan loĝantaron kaj sescentjaran historion hodiaŭa Seulo estis konata Hanyang, la ĉefurbo de Joseon-dinastio. Ĝia urbopejzaĝo estas karakterizita samtempe de altaj nubskrapuloj kaj bone rezervitaj antikvaj palacoj. De fasono ĝis gastronomio, vivstilo kaj tendencoj estas ŝanĝiĝantaj rapide en Seulo, ĉiam certigante novajn kaj interesajn aĵojn por rigardi kaj fari.

PRI LA VIZO KAJ INVITILO
Se vi bezonus oficialan invitilon por ricevi la vizon, LKK sendos al vi, sed tio ne inkluzivas notarion, nur ofialan invitilon. Se vi bozonas privatan notarion por ricevi la vizon. vi devas pagi al la LKK

EKSPOZICIOJ k BUDOJ
Se vi prezentos varojn, kiujn vi produktas, LKK aranĝos por vi malgrandan ekspoziciojn kaj budojn. Tiajn planojn vi sciigu al LKK antaŭ la 3 monatoj.
 
Monŝanĝo kaj karto 
Vi facile povas sxangxi monon per  ŝanĝimashino kaj banko kaj  plejpartaj lokoj bonvenas kreditan karton. 
 
SENKABLA KOMPUTILO k Wi-fi
Koreio estas elstara lando en interreto, precipe je rapideco. Ie ajn facile povas uzi senkablan komputilon kaj WF-n.  
  
BANKEDO KOSTO
Ofiala bankedo estas preparita por partoprenantoj ,  La kosto entute estas 100 dolaroj( 2 foje),  Estos en hotelo 1 foje, alia bankedo estos post la turismado en vespero. Por komercistoj  bankedo estas grava  tio, kio interamikiĝos en IKEF. Vi gustumos Korean stilan makaj alian. 
Bankeda kosto ne inkluzivas aligxkosto, atinginte konferencejon aparte vi devas pagi ĝin al la LKK  kaj pro tio konferencan aliĝilon ni  antaŭpetas  al vi antaŭ ol partopreno via. 

SEKURECO 
Koreio estas tute sekura lando por turismado,  eĉ en profunda nokto vi povas promeni sola en la parko kaj aliaj. 
   
           
Aliĝretejo: http://kara123453.wixsite.com/mysite 
Kontako: kara12345@gmail.com                                   
Retejo :www.amikeco.com

1 / 1

Please reload

©2017 - 2020 IKEF: Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio

administrejo por retpaĝaro | 222-2 Iwataki-cho, Kyoto Shimogyo-ku, Kyoto 6008115 Japanio | Tel +81-757467661