top of page
オンラインワークショップ
Dankon pro viaj kontribuaj laboroj al la 5a Komuna Konferenco!
Per Zoom en Reto

La 5a komuna konferenco(KK) de IKEF okazis en la 6a de Marto. 2022 en la reta mondo per Zoom.

Temo: Pri aktualaj agadoj de IKEF, pri la Jarplano-2022 de IKEF, pri nova konsisto de la Estraro ktp;

Komuna fotiĝo

Komuna fotiĝo.png

Nova estraro de IKEF por la jaroj 2022-2025 estas aprobita okaze de la 5a Komuna Konferenco de IKEF, la 6an de Marto 2022

WeChat Image_20220307112758.jpg

Programero

12:00 Bonvenigo de la kondukantoj: Longarko

12:06 Saluto de la Prezidanto de IKEF: Ĉielismo Wang Tianyi

12:17 Salutoj de la partoprenantoj: Ĉiuj partoprenantoj!

12:33 Malferma deklaro, La Espero: Ĉielismo Wang Tianyi

12:39 Konciza prezento pri aktualaj agadoj de IKEF: Ludoviko

13:00 Aktuale pri la 10a Azia-Oceania Kongreso de UEA en Busano, Koreio: s-ro So Jinsu

13:11 Por ke nia nuna agado kaj estonta, floru bone: financado kaj membraro: Yas

13:30 Komuna fotiĝo kaj muzika paŭzo(pis-paŭzo): Longarko, Yas

14:41 Prezento pri la Jarplano-2022 de IKEF: Enkhee

13:56 Debato kaj voĉdono pri la jarplano kaj nova konsisto de la Estraro: Ĉielismo Wang Tianyi

14:44 Konkluda parolado de la Prezidanto de IKEF kaj ferma deklaro: Ĉielismo Wang Tianyi

15:00 Libera diskuto kaj distraj programeroj

bottom of page