top of page

Tentang kita

IKEF - Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo selaras dengan Perlembagaannya, IKEF, Kumpulan Pakar Antarabangsa untuk Perdagangan dan Ekonomi) ada tujuan untuk memperkembangkan pengetahuan dan kegunna bahasa Esperanto, dalam bidang perdagangan, ekonomi dan sains ekonomi secara amnya. Untuk mencapai matlamat ini, Kumpulan komited untuk menggunakan kaedah seperti yang ditetapkan sekarang:

 • untuk menerbitkan dan mengekalkan kata-kata teknikal untuk digunakan dalam bidang yang berkenaan

 • menganjurkan mesyuarat dan bengkel kajian dalam bidang ini

 • untuk membantu ahli yang menggunakan Esperanto dalam urusan komersial mereka, contohnya dengan memudahkan pertukaran maklumat, dan

 • untuk menerbitkan buletin pakar dan penerbitan lain dalam bidang yang berkenaan, serta mengusulkan artikel khusus untuk dunia Esperanto secara umum.

 

Latar belakang sejarah untuk Kumpulan Pakar Kumpulan timbul dari inisiatif yang dipersetujui secara bersama, pada tahun 1984, oleh Encik Braun dan Encik Lawrence Mee, dari Great Britain, kemudian menjadi pemilik bersama sebuah sekolah bahasa pakar di Rotterdam, di Belanda. Kumpulan pakar terdahulu, dengan tujuan yang serupa, telah menjadi Institut Esperanto dalam Perdagangan dan Industri (Instituto por Esperanto en Komerco dan Industrio, EKI), di bawah arahan Encik F. L.M. Wensing (Belanda), Encik Erik Carlen (Sweden) dan Encik Bruno Vogelmann, (Jerman), dalam tempoh 60-an dan 70-an.

Encik Braun, dari pengalaman profesional sebagai Pengarah Pembelian sebuah syarikat kejuruteraan besar, telah meyakinkan potensi nilai Esperanto dalam bidang aktiviti perdagangan antarabangsa. Bersama kemudian dengan Encik Mee, pada tahun 1984, beliau mula menyebarkan idea menggunakan bahasa dalam bidang perdagangan dan ekonomi, dan untuk menggalakkan penggunaan Esperanto untuk bekerjasama dalam matlamat itu. Langkah pertama adalah untuk meminta komen di kalangan ahli persatuan dunia (Universala Esperanto-Asocio, UAE), yang dikenali sebagai wakil pakar dalam bidang yang berkenaan. Pertanyaan-pertanyaan ini keluar ke lebih daripada 150 alamat di 67 negara, dan termasuk permintaan jelas untuk kerjasama. Tindak balas itu sangat menggalakkan dari satu-satunya cara untuk terus berhubung dengan melihat surat berita (diberi nama Surat Berita IKEF yang diperlukan, yang sejak itu menjadi organ Kumpulan , La Merkato (Pasar).

Pertemuan pertama fungsionari diadakan pada 19 April, 1985, di Brugge, Belgium, atas jemputan Encik Rotsaert. Beliau, dengan Messrs Braun dan Mee, bersetuju bahawa petunjuk sokongan adalah mencukupi untuk meneruskan rancangan untuk menubuhkan kumpulan pakar antarabangsa yang formal. Pertemuan sulung tempat itu di Augsburg, Jerman, pada 6 Ogos 1985, semasa Kongres Dunia Esperanto ke-70, dengan kehadiran 30 pakar yang berminat.

Memandangkan mesyuarat itu, keahlian Kumpulan telah meningkat. Lapan tahun kemudian, keahlian berdaftar melepasi 100, dan keputusan itu diambil untuk mendapatkan pertalian rasmi kepada Universala Esperanto-Asocio di Rotterdam. Semasa Kongres Sedunia ke-79, 1994, di Seoul, Korea Selatan, Jawatankuasa Dunia menerima kumpulan tersebut sebagai kumpulan pakar gabungan. Pada akhir tahun 1999, keanggotaan berjumlah 150 orang, di 36 buah negara.


Penting dalam kehidupan IKEF Sepuluh tahun selepas asasnya, Kumpulan mencatatkan peristiwa berikut:

 • penerbitan tetap berterusan Surat Berita, La Merkato

 • penerbitan pada selang dua tahun penerbitan identiti profesional, tetapi nama dan alamat, tetapi juga perihal profesi, hobi, pengalaman dan kepakaran yang berkaitan, dan memproyeksikan kegiatan masa depan penerbitan artikel pakar mengenai perkara-perkara ekonomi, terutamanya dalam majalah Monato Bulanan

 • sokongan untuk Buletin Ekonomi Bulanan untuk U.S.A. (dalam Bahasa Esperanto), diterbitkan oleh Dr. Thomas Goldman

 • penerbitan Komerca Terminaro, versi Esperanto dari Kata Kunci Utama Penerbitan dari Perdagangan Antarabangsa dari Dewan Perniagaan Antarabangsa

 • kerjasama dengan dan sokongan untuk penerbitan yang dihasilkan di wilayah Meuse, Perancis

 • pesanan pengiklanan dari banyak firma yang berbeza, terutamanya untuk penerbitan di MONATO

 • sokongan aktif untuk perkhidmatan penterjemahan tersedia untuk firma, sama ada Esperantist atau tidak, yang dikenali sebagai ITRE (+33 [0] 241 7847 75; dan .cdm @ wanadoo.fr, ITRE)

 • sebuah perkhidmatan agensi untuk membantu dan membantu rundingan antara dan antara syarikat-syarikat berbahasa Esperanto (contohnya 'IKEF tidak terlibat dalam rundingan seperti itu)

 • menyediakan pensyarah dan tutor mengenai mata pelajaran ekonomi

 • penganjuran simposium dan seminar, dan

 • kerjasama dalam penerbitan senarai perkataan pelancong

bottom of page