Jarkotizo laŭ sia membreco

Landaj kaj fakaj filioj konsistas minimume el 5 siaj individuaj membroj de IKEF, kaj La prezidanto de ĉiuj filioj aŭtomate fariĝas estrarano de IKEF.

La estraranoj kaj sekretarianoj de IKEF devas esti individua aŭ dumviva membro de IKEF.

Entreprena membro pagas sian jarkotizon por 100EUR, kaj senpage prezentas kaj reklamas sian varon okaze de la jarkunveno de IKEF kaj pere de retgrupoj kaj retejo de IKEF.

Individua membro pagas sian jarkotizon por 10EUR, kaj rajtas fariĝi kandidato de la estrarano de IKEF. Se ĝi ne daŭre pagis dufoje, aŭtomate fariĝus la interretan membron.

Partoprenontoj de DK, SK, KK, AMO kaj diversaj renkontiĝoj realaj, kaj virtualaj, selektu tiun kategolion, sed ne selektu " Interreta membreco"-n, dankon!Interreta membro ne pagas jarkotizon, sed devas pagi aliĝkotizon unufojan por 10 EUR kaj aliĝi al IKEF-retgrupoj (komerco@googolegroups.com) aŭ (per-esperanto-komerco@yahoogroups.com).
Partoprenontoj de DK, SK, KK, AMO kaj diversaj renkontiĝoj realaj, kaj virtualaj, ne selektu tiun kategolion, sed selektu " Individua Membro"-n, dankon!

Dumviva membro pagas totalan kotizon unufoje por 200EUR.