top of page

Over ons

IKEF - Internacia Comerca kaj Ekonomie Fakgrupo In overeenstemming met zijn grondwet heeft IKEF de internationale specialistische groep voor handel en economie de bedoeling om de kennis en het gebruik van de internationale taal, Esperanto, op het gebied van handel, economie en economische wetenschappen te verbreden algemeen. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, is de Groep toegewijd aan het gebruik van methoden zoals die nu zijn uiteengezet:

* om technische woordenlijsten te publiceren en te onderhouden voor gebruik in de betreffende velden
* vergaderingen organiseren en workshops op deze gebieden bestuderen
* leden helpen die Esperanto gebruiken in hun commerciële betrekkingen, bijvoorbeeld door de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken, en
* vakbonden en andere publicaties op de betrokken gebieden publiceren, evenals voorstellen voor soortgelijke artikelen voor de Esperanto-wereld in het algemeen.

De historische achtergrond voor de Specialistgroep De groep is ontstaan ​​uit een initiatief dat in 1984 door Braun en de heer Lawrence Mee uit Groot-Brittannië, mede-eigenaar van een gespecialiseerde taalschool in Rotterdam, in Nederland is overeengekomen. Een voormalig gespecialiseerde groep, met grotendeels vergelijkbare doelstellingen, was het Instituut voor Esperanto in de Handel en Industrie (Instituto por Esperanto en Komerco kaj Industrio, EKI), onder leiding van de heer F.L.M. Wensing (Nederland), Erik Carlen (Zweden) en Bruno Vogelmann (Duitsland), in de jaren 60 en 70. De heer Braun, van beroepservaring als inkoopdirecteur van een groot ingenieursbureau, was overtuigd van de potentiële waarde van Esperanto op het gebied van internationale commerciële activiteiten. Samen met de heer Mee, in 1984, begon hij het idee bekend te maken om het gebruik van de taal op het gebied van handel en economie te intensiveren en om gelijkgestemde adepten van Esperanto te werveren om samen te werken in dat doel. De eerste stap was om opmerkingen te vragen tussen de leden van de wereldvereniging (Universala Esperanto-Asocio, UEA), bekend als gespecialiseerde vertegenwoordigers in de betrokken gebieden. Deze vragen zijn uitgegaan naar meer dan 150 adressen in 67 landen en bevatten duidelijke verzoeken om samenwerking. De reactie was zo bemoedigend van zoveel specialisten dat de enige manier om contact te houden werd gezien door een nieuwsbrief uit te geven (op dat moment de naam The Required Newsletter of IKEF, die sindsdien het orgaan van de Groep is geworden , La Merkato (The Market). Op 19 april 1985, in Brugge, België, werd de eerste vergadering van functionarissen gehouden op uitnodiging van de heer Rotsaert. Hij was met de heren Braun en Mee overeengekomen dat de indicatie van de steun voldoende was om ga door met een plan om een ​​formele internationale gespecialiseerde groep op te zetten. De inaugurele vergadering van deze groep vond plaats op 6 augustus 1985 in Augsburg, Duitsland, tijdens het 70ste Wereldkongres van Esperanto, met een aanwezigheid van 30 geïnteresseerde specialisten. De eerste lidmaatschap van de groep is gestaag toegenomen. Acht jaar later is het geregistreerde lidmaatschap 100 overtreffen en is besloten om officiële afsluiting van Universala Esperanto-Asocio in Rotterdam te zoeken. Tijdens de 79e Wereld Co ngress, 1994, in Seoel, Zuid-Korea, heeft de commissie van het wereldlichaam de groep aangenomen als zo'n geassocieerde specialistengroep. Eind 1999 stond het lidmaatschap bij 150 leden, in 36 landen. Hoogtepunten in het leven van IKEF Tien jaar na de oprichting heeft de Groep de volgende gebeurtenissen opgenomen:

* Constante regelmatige publicatie van de nieuwsbrief, La Merkato
* de kwestie met twee jaarlijkse intervallen van een publicatie van de professionele identiteiten van leden, waarbij niet alleen namen en adressen worden gegeven, maar ook beroepen op beroepen, hobbies, relevante ervaring en deskundigheid en geplande toekomstige activiteiten
* publicatie van gespecialiseerde artikelen over economische zaken, met name in het maandblad Monato
* Ondersteuning voor het maandelijks Economisch Bulletin voor de Verenigde Staten (in Esperanto), uitgegeven door dr. Thomas Goldman
* publicatie van de Komerca Terminaro, een Esperanto versie van de publicatie Key Words of International Trade van de Internationale Kamer van Koophandel
* Samenwerking met en steun voor de publicatie van de catalogus van waren geproduceerd in de regio Meuse, Frankrijk
* overname van reclameorders van veel verschillende bedrijven, voornamelijk voor publicatie in MONATO
* actieve ondersteuning voor de vertaaldienst beschikbaar voor bedrijven, ofwel Esperantist of niet, bekend als ITRE (+33 [0] 241 7847 75; dan.cdm@wanadoo.fr, ITRE)
* een agentschapsdienst om onderhandelingen tussen en onder de esperanto-sprekende ondernemingen te helpen en bij te staan ​​(alhoewel IKEF zelf niet in de onderhandelingen wordt betrokken)
* docenten en docenten over economische onderwerpen
* organisatie van symposia en seminars, en
* Samenwerking bij publicatie van toeristische woordlijsten

 

bottom of page