top of page

Interreta membro ne pagas jarkotizon, sed devas pagi aliĝkotizon unufojan por 10 EUR kaj aliĝi al IKEF-retgrupoj (komerco@googolegroups.com) aŭ (per-esperanto-komerco@yahoogroups.com).

Interreta membreco

€10.00Price
  • Per tiu ĉi sistemo IKEF ricevos vian aliĝkoston, nomon kaj poŝtan/retan adreson. Pagonte, aŭ paginte, koston b.v.kontaktu administrejon de IKEF paĝaro: info@ikef.info ke vi aliĝos, aŭ aliĝis.

bottom of page