El Kongo, kaj el Polando

Post la duonmonata vojaĝo akompinta la komercistojn kongan kaj polan hieraŭvespere mi alvenis Ŝanhajon kaj renkontiĝis kun la malnova amiko Saed. Li regalis min en restoracio, kaj mi tranoktis hotelon Jitai apud la fervoja stacio. Hodiaŭ tagmeze mi prenos la trajnon reveturi al mia urbo Siano. Morgaŭ mi povos atingi mian hejmon. La vojaĝo estas tre laca, sed tio estas mia laboro farinda per Esperanto.

Ĝis baldaŭ!