top of page

El Kongo, kaj el Polando

Post la duonmonata vojaĝo akompinta la komercistojn kongan kaj polan hieraŭvespere mi alvenis Ŝanhajon kaj renkontiĝis kun la malnova amiko Saed. Li regalis min en restoracio, kaj mi tranoktis hotelon Jitai apud la fervoja stacio. Hodiaŭ tagmeze mi prenos la trajnon reveturi al mia urbo Siano. Morgaŭ mi povos atingi mian hejmon. La vojaĝo estas tre laca, sed tio estas mia laboro farinda per Esperanto.

Ĝis baldaŭ!


raportas Ĉielismo Wnag TianYi


39 views0 comments

Recent Posts

See All

Ĉinaj pagintoj de la jarkotizo por 2024

Pro la indiko de prez. de IKEF ni pubikigas liston de la paginto de jarkotizo el Ĉinio; informo pri pago estas delikate sensitiva, do IKEF petas de vi ĉiuj ke la informo estu nur ene de la federacio,

Comentarios


bottom of page