top of page

La 4KK: per Zoom| la 7an de Nov.

La Unua bulteno

Estraranoj kunsidis per Zoom en la 15a de Aug. kaj diskutis, ke sub la nuna cirkonstanco (la KK en Kioto estas prokrastita en la jaron 2022 pro Virso) ni okazigu KK per Zoom por ke ni vigrigu nian agadon, kaj bone konu niajn agadojn diversajn kaj landajn reciproke.

Tempo, kotizo kaj programeroj estos prezentota: bv atendi la sekvontan informon!

*tra tiu ĉi retpaĝaro aliĝi, pagi kaj kontakti Zoom-on.
58 views0 comments

Recent Posts

See All

Ĉinaj pagintoj de la jarkotizo por 2024

Pro la indiko de prez. de IKEF ni pubikigas liston de la paginto de jarkotizo el Ĉinio; informo pri pago estas delikate sensitiva, do IKEF petas de vi ĉiuj ke la informo estu nur ene de la federacio,

Comments


bottom of page