La 4KK: per Zoom| la 7an de Nov.

La Unua bulteno

Estraranoj kunsidis per Zoom en la 15a de Aug. kaj diskutis, ke sub la nuna cirkonstanco (la KK en Kioto estas prokrastita en la jaron 2022 pro Virso) ni okazigu KK per Zoom por ke ni vigrigu nian agadon, kaj bone konu niajn agadojn diversajn kaj landajn reciproke.

Tempo, kotizo kaj programeroj estos prezentota: bv atendi la sekvontan informon!

*tra tiu ĉi retpaĝaro aliĝi, pagi kaj kontakti Zoom-on.