top of page

La 73-a AMO-Seminario: Komerco kaj Esperanto - kun IKEF

Updated: May 30, 2021

IKEF, Faka Asocio de UEA pri ekonomio kaj komerco) kompilis programon kun ses prezentantoj, el kvin kontinentoj por 73-a AMO-Seminario, la seminario de UEA por aktivula maturigo (AMO).

Flanke de IKEF la sekretarioj Yass Kawamura (Japanio) organizas la sezonan kunvenon (SK) kaj komunan kunvenon (KK/jarkunveno) kaj Chimedseren Enkhee (Mongolio) organizas la daŭran dimanĉan kunvenon (DK). S-ro Kawamura organizas kadre de tio la AMO-seminarion.


Kunordigas la eventon Stefan MacGill, estro de la Komisiono de UEA pri Aktivula Maturigo, subtene de Chielismo WANG Tianyi, prezidanto de IKEF, kaj Jeremie Sabiyumva, estrarano de UEA pri AMO-programo.


PROGRAMO

(dimanĉo, la 30-an de majo)

UTC (la Greniĉa horo): 12:00 ĝis 15:00

UTC CEST (Centreŭropa tempo): 14:00 ĝis 17:00

CEST. Irana tempo: 16:30 ĝis19:30

Japana tempo: 21:00 ĝis 00:00

Kalifornia tempo (PST): 05:00 ĝis 08:00


Gvidado de Yass Kawamura, ĝ. sekr. de IKEF.-Malfermo de la Zoom-ejo, s-ro Yass Kawamura 1145-1200


-Enkonduka parolado de s-ro Stefan MacGill, 1200-1205


-Historio de IKEF, s-ro Ludoviko Zhao Cheng Hua (Ĉinio)

kunlabore kun s-ro Roland Rotsaert (Belgio) , 1206-1231


-Pri lastatempaj agadoj de IKEF, s-ro Chimedtseren Enkhee (Mongolio), 1232-1257


-Mia komerco en Esperanto, s-ro Ĉielismo Wang Tianyi (Ĉinio), 1258-1323

Fotoj

-PissPaŭzo 1324-1334


-Pri uzo de Myriad (ĉifromono) kaj komerco,

s-ro SABIYUMVA Jérémie (Burundo), 1335-1400


-Esperanto-instruado kaj internacia komerco kiel

primaraj fundamentoj de la esperantista ekonomio, s-ro Fabricio Valle (Brazilo), 1401-1426


-Komerco je ajloj, s-ro John Huang (Kanado) 1427-1452


-adiaŭi 1452-1500


Atentu!

Oni komprenas ke ĉiuj volas demandi kaj prelegontoj volas respondi al vi ĉiuj, sed pro fruktdonaj programeroj, 6 prelegontoj en 3 horoj mankos tempo, do demandon ni akceptos ĉe Forumo de AMO73, kaj respondon troviĝos tie ankaŭ.

Dankon pro viaj kontribuo kaj kompreno.

49 views1 comment

Recent Posts

See All

Ĉinaj pagintoj de la jarkotizo por 2024

Pro la indiko de prez. de IKEF ni pubikigas liston de la paginto de jarkotizo el Ĉinio; informo pri pago estas delikate sensitiva, do IKEF petas de vi ĉiuj ke la informo estu nur ene de la federacio,

1 Comment


Petik Janos
Petik Janos
May 30, 2021

Mi jam demandis eĉ plurfoje ĉe la retpaĝo/diskutejo de IKEF: se ĝi pensas serioze pri la aplikado de E-o en la internacia komerco, tiam kial ne kreas ili kunlaboran interkonsenton kun UEA, laŭ kiu unuflanke IKEF mobilizas siajn ĉiutagajn laborantojn (komizojn) en turisme vizititaj lokoj lernadi kaj uzi E-on en la priservo de siaj aĉetantoj, aliflanke UEA akompanus kun atento tiun disvolvaĵon kaj regule atentigas la (tutan) e-istaron pri tiaj, konkretaj uzebloj de E-o? La koncernataj komercistoj, rezulte de iom longa tempo, el tio profitus kaj per pliiĝo de siaj aĉetantoj, kaj per faciliĝo de komunikado kun ili. La komercistoj, krom lernado de la lingvo alm. ĝis atingo de necesa nivelo de sia lingvoscio, devus nur afiŝi avizeton proksime al…

Like
bottom of page