top of page

La 73-a AMO-Seminario: Komerco kaj Esperanto - kun IKEF

Updated: May 30, 2021

IKEF, Faka Asocio de UEA pri ekonomio kaj komerco) kompilis programon kun ses prezentantoj, el kvin kontinentoj por 73-a AMO-Seminario, la seminario de UEA por aktivula maturigo (AMO).

Flanke de IKEF la sekretarioj Yass Kawamura (Japanio) organizas la sezonan kunvenon (SK) kaj komunan kunvenon (KK/jarkunveno) kaj Chimedseren Enkhee (Mongolio) organizas la daŭran dimanĉan kunvenon (DK). S-ro Kawamura organizas kadre de tio la AMO-seminarion.


Kunordigas la eventon Stefan MacGill, estro de la Komisiono de UEA pri Aktivula Maturigo, subtene de Chielismo WANG Tianyi, prezidanto de IKEF, kaj Jeremie Sabiyumva, estrarano de UEA pri AMO-programo.


PROGRAMO

(dimanĉo, la 30-an de majo)

UTC (la Greniĉa horo): 12:00 ĝis 15:00

UTC CEST (Centreŭropa tempo): 14:00 ĝis 17:00

CEST. Irana tempo: 16:30 ĝis19:30

Japana tempo: 21:00 ĝis 00:00

Kalifornia tempo (PST): 05:00 ĝis 08:00


Gvidado de Yass Kawamura, ĝ. sekr. de IKEF.-Malfermo de la Zoom-ejo, s-ro Yass Kawamura 1145-1200


-Enkonduka parolado de s-ro Stefan MacGill, 1200-1205


-Historio de IKEF, s-ro Ludoviko Zhao Cheng Hua (Ĉinio)

kunlabore kun s-ro Roland Rotsaert (Belgio) , 1206-1231


-Pri lastatempaj agadoj de IKEF, s-ro Chimedtseren Enkhee (Mongolio), 1232-1257


-Mia komerco en Esperanto, s-ro Ĉielismo Wang Tianyi (Ĉinio), 1258-1323

Fotoj

-PissPaŭzo 1324-1334


-Pri uzo de Myriad (ĉifromono) kaj komerco,

s-ro SABIYUMVA Jérémie (Burundo), 1335-1400


-Esperanto-instruado kaj internacia komerco kiel

primaraj fundamentoj de la esperantista ekonomio, s-ro Fabricio Valle (Brazilo), 1401-1426


-Komerco je ajloj, s-ro John Huang (Kanado) 1427-1452


-adiaŭi 1452-1500


Atentu!

Oni komprenas ke ĉiuj volas demandi kaj prelegontoj volas respondi al vi ĉiuj, sed pro fruktdonaj programeroj, 6 prelegontoj en 3 horoj mankos tempo, do demandon ni akceptos ĉe Forumo de AMO73, kaj respondon troviĝos tie ankaŭ.

Dankon pro viaj kontribuo kaj kompreno.


Forumo por AMO73⇒
45 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page