top of page

Programero de la 5a KK

Jen la programero de la 5a Komuna Konferenco de IKEF per Zoom!

Horaro estas nur antaŭvido, dankon!


Atentu! ke la menciitaj horoj estas laŭ UTC!

11:40 Malfermo de Zoom: Yas

12:00 Bonvenigo de la kondukantoj: Longarko

12:06 Saluto de la Prezidanto de IKEF: Ĉielismo Wang Tianyi

12:17 Salutoj de la partoprenantoj: Ĉiuj partoprenantoj!

12:33 Malferma deklaro, La Espero: Ĉielismo Wang Tianyi

12:39 Konciza prezento pri aktualaj agadoj de IKEF: Ludoviko

13:00 Aktuale pri la 10a Azia-Oceania Kongreso de UEA en Busano, Koreio: s-ro So Jinsu

13:11 Por ke nia nuna agado kaj estonta, floru bone: financado kaj membraro: Yas

13:30 Komuna fotiĝo kaj muzika paŭzo(pis-paŭzo): Longarko, Yas

14:41 Prezento pri la Jarplano-2022 de IKEF: Enkhee

13:56 Debato kaj voĉdono pri la jarplano kaj nova konsisto de la Estraro: Ĉielismo Wang Tianyi

14:44 Konkluda parolado de la Prezidanto de IKEF kaj ferma deklaro: Ĉielismo Wang Tianyi

15:00 Libera diskuto kaj distraj programeroj
12 views0 comments

Recent Posts

See All

Ĉinaj pagintoj de la jarkotizo por 2024

Pro la indiko de prez. de IKEF ni pubikigas liston de la paginto de jarkotizo el Ĉinio; informo pri pago estas delikate sensitiva, do IKEF petas de vi ĉiuj ke la informo estu nur ene de la federacio,

Comments


bottom of page