Programero de la 5a KK

Jen la programero de la 5a Komuna Konferenco de IKEF per Zoom!

Horaro estas nur antaŭvido, dankon!


Atentu! ke la menciitaj horoj estas laŭ UTC!

11:40 Malfermo de Zoom: Yas

12:00 Bonvenigo de la kondukantoj: Longarko

12:06 Saluto de la Prezidanto de IKEF: Ĉielismo Wang Tianyi

12:17 Salutoj de la partoprenantoj: Ĉiuj partoprenantoj!

12:33 Malferma deklaro, La Espero: Ĉielismo Wang Tianyi

12:39 Konciza prezento pri aktualaj agadoj de IKEF: Ludoviko

13:00 Aktuale pri la 10a Azia-Oceania Kongreso de UEA en Busano, Koreio: s-ro So Jinsu

13:11 Por ke nia nuna agado kaj estonta, floru bone: financado kaj membraro: Yas