top of page

Raporteto de estrara kunsido okaze de SK

Estraranoj kunsidis kaj resumis nian agadon de tiu ĉi 3 monatoj, kaj ni notos ion kion ni decidis.

  1. Rigardante nia unika stato, ke Azianoj vigle gvidas la federacion kompare kun aliaj fakoj de UEA, ni plifortigu nian agadon de varbado, kreado de novajn filiojn en diversaj komerce gravaj landoj, kaj tion ĉefe rolos Ĉielismo la prezidanto kun ĉiuj vic-prezidantoj.

  2. Ludoviko Zhao Chenhua, Vic-prezidanto, daŭre koncentriĝos al la laboro de instruado de IKEF.

  3. HUGO YASS, Vic-prezidanto, revenas al sia ofico kiel Ĝ.sekretario, kaj koncentriĝos al la laboroj de financado, membraro kaj retaj aferoj.

  4. Enkhee Cimedtseren, Vic-ĝ.sekretario, daŭre kunoridigos DK en ĉiu dimanĉo.

  5. Longarko Zhang Changsheng, Vic-ĝ.sekretario, koncentriĝos al la laboroj de membraro, krei motodon por korelti jarkotizon special por Ĉinaj membroj.
37 views1 comment

Recent Posts

See All

Ĉinaj pagintoj de la jarkotizo por 2024

Pro la indiko de prez. de IKEF ni pubikigas liston de la paginto de jarkotizo el Ĉinio; informo pri pago estas delikate sensitiva, do IKEF petas de vi ĉiuj ke la informo estu nur ene de la federacio,

1 Comment


Zam Content
Zam Content
Mar 29, 2021

Jes, IKEF nepre havigu al si pli la membroj ekster Azio... Kalkulu pri la brazila sekcio de IKEF kaj pri Zam Content.

Like
bottom of page