top of page

Raporto: Jarkunveno de JapanioLa 1a komuna kunsido, jarkunveno de IKEF-Japanio finiĝis sukcece kun tre bona etoso; komenciĝis kviete kaj fine en vigla loko finiĝis. Krom la gratulmesaĝo de s-ro Prez.Ĉielismo Wang de IKEF gvidis nin membrojn de IKEF-JP ke ni vigle agadu,poste laŭ la ordo, klarigo de la paĝaro de IKEF-JP, klarigo de funkcio de la paĝaro de IKEF, kaj dum la livera parolado ankaŭ sugestoj pri kiel starigi uzanton-grupon de Wix kiel subkomitato ankaŭ aperis.


La programo finiĝis en nur unu horo, sed ĝi estis granda ekscito en postaj paroladoj, profundigante la reciprokan amikecon kaj bonan kunvenon.

1 Kioto-anino kiu invitite partoprenis en nian kunsidon decidis kaj ŝi aliĝis al IKEF-JP!


raportas Yas Kawamura

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Ĉiuj IKEFanoj, Nome de IKEF, mi refoje donas la korajn dankojn al samideanaj simpatioj de tutmondaj IKEF-anoj okaze de la Korona viruso en Wuhan, Ĉinio! Ankaŭ kredu la ĉinan potencon kontraŭ la Korona

bottom of page