top of page
Landaj kaj fakaj filioj konsistas minimume el 5 siaj membroj, kaj nuntempe ne pagas la kotizon, sed havas devon inviti la jarkunvenon de IKEF. La prezidanto de ĉiuj filioj aŭtomate fariĝas estrarano de IKEF.
Entreprena membro pagas sian jarkotizon por 100EUR, kaj senpage prezentas kaj reklamas sian varon okaze de la jarkunveno de IKEF kaj pere de retgrupoj kaj informiloj de IKEF.
Individua membro pagas sian jarkotizon por 10EUR, kaj rajtas fariĝi kandidato de la estrarano de IKEF. Se ĝi ne daŭre pagis dufoje, aŭtomate fariĝus la interretan membron.
Interreta membro ne pagas jarkotizon, sed devas pagi aliĝkotizon unufojan por 10 EUR kaj aliĝi al IKEF-retgrupoj (komerco@googolegroups.com) aŭ (per-esperanto-komerco@yahoogroups.com).
Dumviva membro pagas totalan kotizon unufoje por 200EUR.
Estu parto de tutmonda asocio de komercistoj
長方形

Dumviva membro de IKEF 

1991    Van den Kieboom    Walter: Oostende
1991    WANG    Chielismo Tianyi: Xi'an
1994    Li    Renzhi Eruda: Hong Kong
1993    Shang    Junyi: Chengde
1997    Huang    Zheng Su: Hefei
1997    Zheng    James: Bangkok
1998    Pirlot    Germain: Oostende
1999    Arthur    Alfred Kobina: Accra
2004    Hornecker Achim: Kenzingen
2007    LIU    Tieshan: Changsha
2017    Yass    Kawamura: Kyoto
2017    Naoko    Fujiwara: Kyoto
2018    Makoto    Fujiwara: Kyoto
2018    Chika     Kawamura: Kyoto
2019    TakahiroFujiwara: Kyoto
2019    Gen    Kawamura: Kyoto
2020    Enkhee     Chimedtseren: Ulaanbaatar
2021    Aleksandar Zahariev: Sofia
bottom of page